Minister Schultz van Haegen opent maritieme werkconferentie

Op 1 februari aanstaande organiseren het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Nederland Maritiem Land (NML) een maritieme werkconferentie in de Beurs van Berlage te Amsterdam. Vertegenwoordigers uit de maritieme sector en betrokken departementen gaan tijdens de conferentie aan de slag om prioriteiten voor komende twee jaar op te halen. De uitkomsten vormen de basis voor de onderliggende werkprogramma’s van de Maritieme Strategie en het borgen van de maritieme sector richting de toekomst.

De bijeenkomst start met een plenaire netwerklunch. Inclusief key-note speeches door minister Schultz van Haegen en NML voorzitter Wim van Sluis. Na de lunch neemt Matthieu Borsboom (vice-admiraal buiten dienst) het woord om de  aanwezigen te inspireren en uit te dagen. DG Bereikbaarheid Mark Frequin vervult de rol van dagvoorzitter en zal de zaal uitnodigen om uiteen te gaan voor de inhoudelijke werksessies.  Verdeeld over 14 thematafels gaan specialisten uit de bedrijfstak en overheid zich buigen over de thema’s uit de Maritieme Strategie.

Thema Human Capital

 • Bemanningsregels Binnenvaart
 • Vraag- en aanbodontwikkeling maritieme beroepen

Thema Innovatie

 • Blauwe route
 • Digitalisering Zeehavens

Thema Handel

 • Concurrentiekracht Maakindustrie
 • Concurrentiekracht Zeevaart
 • Concurrentiekracht Binnenvaart
 • Concurrentiekracht Zeehavens
 • Exportondersteuning

Thema Bereikbaarheid

 • Bereikbaarheid Nederland (vanuit maritiem perspectief)

Thema Veiligheid en Milieu

 • Vergroening Zeevaart
 • Vergroening Zeehavens

Thema Veiligheidsdreigingen en stabiliteit

 • Maritieme security
 • Flow security

Na de sessies sluit Frequin de werkconferentie plenair af en begint de netwerkborrel. De uitkomsten van de werkconferentie vormen de basis voor het op te stellen werkprogramma van de Maritieme Strategie. Naar alle waarschijnlijkheid maakt de nieuw minister van IeM het werkprogramma najaar 2017 bekend.

Maritieme StrategieBegin 2015 heeft de Tweede Kamer de rijksbrede Maritieme Strategie vastgesteld. IenM heeft deze samen met alle betrokken ministeries en de maritieme cluster opgesteld. In de strategie staat de ambitie om de internationale toppositie van de maritieme cluster te verstevigen en te behouden beschreven. Zo bekleedt het Nederlandse maritieme bedrijfsleven deze positie ook in 2025.

OrganisatieDe maritieme werkconferentie is een coproductie van NML en IenM. Deelname is op persoonlijke uitnodiging. Er is getracht een brede sectorvertegenwoordiging op inhoudelijk specialisme uit te nodigen. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen en wilt u toch graag aanwezig zijn? Dan kunt een mail sturen naar info@maritiemland.nl.  Het NML bureau neemt uw aanvraag dan in behandeling.