Bjørn Kalden maakt overstap van RSA naar DUPI Underwriting Agencies

Bjørn Kalden gaat per 1 juni a.s. aan de slag bij DUPI Underwriting Agencies als Claims Manager Marine, een nieuwe functie binnen het inmiddels ca. 30 medewerkers tellende Rotterdamse volmachtbedrijf. Met zijn komst komt het totaalaantal medewerkers op de schadeafdeling van Marine uit op vijf.  DUPI Underwriting Agencies is onderdeel van DUPI Group, waarbij in ons land ongeveer 70 mensen werkzaam zijn. .

“Met het aantrekken van Bjørn Kalden anticiperen we op de toekomstige vertrek van Marcel van Beest, onze huidige Claims Director Marine die te kennen heeft gegeven over een jaar of drie met vervroegd pensioen te willen gaan, en is de continuïteit van onze schadeafdeling beter gewaarborgd”, zegt commercieel directeur Anton Cornel van DUPI Group. Het is de bedoeling dat Kalden in 2020 de functie van Van Beest zal overnemen en daarmee de eindverantwoordelijkheid zal krijgen over de schadebehandelingswerkzaamheden op het gebied van Marine-schades. Vanaf 2021 krijgt Kalden volgens plan de eindverantwoordelijkheid voor alle schadebehandelingsactiviteiten binnen het volmachtbedrijf DUPI Underwriting Agencies. Dat betreft naast Marine ook CAR/Engineering, Casualty en aansprakelijkheid (P&I/Charters Liability).

Bjørn Kalden werkt sinds 2000 in de verzekeringsbranche. Hij zette zijn eerste schreden in de sector bij HDI-Gerling waar hij werkzaam was als senior schadebehandelaar. In maart 2008 stapt hij over naar RSA, waar hij inmiddels tien jaar werkzaam is: aanvankelijk als Marine Claims Manager en sinds januari 2015 als Marine Director.

Bron: Risk & Business